Az Ön készülékének túl kicsi a felbontása! Kérem fordítsa el a készülékét, vagy tekintse meg lapunkat egy másik készüléken!

Berettyóújfalui Szc Bessenyei György Technikum

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Köszönti Önt a folyamatosan fejlődő elektronika és elektrotechnika ágazat

Elektronika és elektrotechnika ágazat
Leírás

A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek kialakulása megfigyelhető. A műszaki területen az érintett szakmaterületek esetén közös műszaki alapozás került meghatározásra, amelynek során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozó szakasz végén lehetőség nyílik a különböző szakirányok közötti választásra, ezzel biztosítva átjárhatóságot egyes szakmaterületek között. A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok — szakképzettségtől függően – alkalmassá válnak vezérlési és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére. Olyan átfogó műszaki ismereteket szerezhetnek, amelyek alkalmassá teszik őket az Ipar 4.0 vállalati környezetben történő munkavégzésre. Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak mindazoknak, akik érdeklődnek az elektronika és az elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely kimagasló technológiai környezetben ígéretes karrierutakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú tanulmányok folytatására is.

Ipari informatikai technikus
Leírás

Az elektronika és elektrotechnika ágazat 5éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárúl.Az Ipari informatikai technikus alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok kialakítása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat-és jelfeldolgozási igények felmérése, dokumentálása és elemzése. Műszaki ismeretei alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre. A szakma ajánlott mindazon fiatalok számára, aki érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Betölthető munkakör: erősáramú elektronikai karbantartó, szerelő, vállalati rendszergazda,- adatfeldolgozó.

Kompetenciaelvárás
Ipari informatikai technikusoknál
 • logikai képesség
 • jó szemmérték
 • tér- és színlátás
 • kézügyesség
 • önállóság
 • problémamegoldó képesség.
A szakképzettséggel rendelkező
Ipari informatikai technikusok
 • számítógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, a felhasználói internetes berendezések között összeköttetéseket létesít
 • adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs és datátviteli kapcsolatot létesít, különböző internetprotokollokat alkalmaz
 • ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazda-szintű üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközök használatát és programozását
 • társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít
 • képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesztésére
Kinek ajánljuk
Ipari informatikai technikus képzést

Ajánlott mindazon fiatalok számára, aki érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Remek választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.
Kapcsolat


Copyright 2016 Berettyóújfalui Szc Bessenyei György Technikum | Tel.: 54/402-094 Fax: 54/402-094 | Kontroll Rendszerház Kft.