Az Ön készülékének túl kicsi a felbontása! Kérem fordítsa el a készülékét, vagy tekintse meg lapunkat egy másik készüléken!

Berettyóújfalui Szc Bessenyei György Technikum

Szociális ágazat

Kisgyermek gondozó, -nevelő

Köszönti Önt a folyamatosan fejlődő Szociális ágazat

Szociális ágazat
Leírás

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást is –, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását. A képzést követően továbbá a fiatal a segítségre, támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és/vagy szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, családok és közösségek szakszerű ellátásában is képes lesz közreműködni. Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése a cél. A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés, fejlesztés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, gyermekek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a nevelőszülői hálózatokat is –, javítóintézetekben, valamint a szociális intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek a működésbe, megismerik az összetett ellátórendszer sajátosságait, az ellátottakkal kapcsolatos szakmai tevékenységek általános és speciális elemeit. A tanulók képzése során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek – az emberi, ellátotti és gyermeki jogok, a humánum, az embertársunk irányába tanúsított tisztelet és elfogadás – képviseletére.

Kisgyermekgondozó,- nevelő
Leírás

A szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A kisgyermekgondozó, - nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban ( bőlcsőde, mini bőlcsőde, családi bőlcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

A szakképesítéssel rendelkezők
Kisgyermekgondozó,- nevelők
 • felsőfokú végzetségű szakember irányításával(pl. szociális munkás), gyakorlati segítő tevékenységet végez
 • felvilágosító és megelőző tevékenységeket végez, segíséget nyújt klienseinek problémáik megoldásában
 • együttműködik jóléti intézmények, civil szervezetek, közművelődési, köznevelési és egészségügyi intézmények szakembereivel
 • megszervezi és elvégzi - feladattól függően a gyermek bevonásával - a gyermek, fiatal életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket a gyermeket, fiatalt ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett
 • önállóan elvégzi az intézmény ügyiratkezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, satisztikai beszámolókat készít 
Kompetenciaelvárások
Kisgyermekgondozó,- nevelőknél
 • felelősségtudat,
 • kapcsolatteremtő készség
 • empatikus készség, türelmesség
 • tolerancia
 • határozottság
 • motiváció készség
 • rugalmasság
 • döntésképesség
 • kreativitás
 • ötletgazdaság
Kinek ajánljuk
A kisgyermekgondozó,- nevelő képzést
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra sorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokbanKapcsolat


Copyright 2016 Berettyóújfalui Szc Bessenyei György Technikum | Tel.: 54/402-094 Fax: 54/402-094 | Kontroll Rendszerház Kft.